Kurs- og selskapslokaler

Det er mulig å holde forskjellige arrangementer på Fossesholm hele året rundt. Vi har lokaler som egner seg godt til for eksempel bryllup, konfirmasjon, minnesamvær, kurs, konserter o.s.v. Vi tar også imot grupper til omvisning etter avtale.
I den gjenoppbygde låven og i Steinfjøset har vi lokaler som egner seg til arrangementer for alt fra 20 til 200 personer. Rammen rundt det hele er familien Cappelens praktanlegg fra 1760-tallet.
Ditt arrangement kan kombineres med omvisning på herregården, et besøk i brukskunstbutikken, hjemmefrontmuseet eller båttur på Eikern.

For nærmere informasjon
kontakt oss på tlf. 32 25 03 00.
Storsalen på låven
Steinfjøset

Herregården ligger i vakre omgivelser.

Fossesholm Herregård

Fossesholm Herregård er en kulturell perle for hele familien. Den gamle hovedbygningen er i dag museum hvor du kan nyte de vakre interiørene fra gårdens storhetstid på 1700-tallet.

Resten av gården byr på dukkeutstilling, hjemmefrontmuseum og skiftende kunstutstillinger, her er også brukskunstbutikk og en liten kafé.
Barna kan kle seg ut som godseiere, hoppe i høyet eller hilse på sauer, høner og påfugl.

Det er mulig å holde forskjellige arrangementer på Fossesholm hele året rundt. Her er lokaler som egner seg svært godt til bryllup, barnedåp, minnesamvær, kurs, konserter eller lignende.

Velkommen til Fossesholm.

Rekonstruksjon av dammen og lysthuset

Sparebankstiftelsen DNB har gitt oss kr. 900.000,- til rekonstruksjon av dammen og lysthuset på Fossesholm Herregård!

Vi startet rekonstruksjonsarbeidet våren 2016, men det dukket etter hvert opp noen spørsmål som var ganske viktige å få svar på. Vi bestemte oss da for å gjøre en ny utgravning. Fylkesarkeolog Inger Karlberg utførte jobben i juni 2016.

På et kart fra 1789 er dammen tegnet sirkelrund med ei rund øy i midten, og det var slik vi i utgangspunktet tenkte å rekonstruere anlegget, men etter hvert som arkeologen gravde, forstod vi at dette ikke hadde vært tilfelle i virkeligheten. Vi avdekket nemlig ei halvøy og dermed en dam med hesteskoform!

Under utgravningen fant vi også ut at øya opprinnelig hadde stukket 60-70 cm over datidens omkringliggende område, men etter at dammen og lysthuset ble fjernet, var hele området blitt fylt ut.

På 1920-tallet, da Fossesholm ble fredet, tenkte man kun på bygningene, ikke på parken.
Hadde Fossesholm blitt fredet i dag så ville også parkarealet blitt fredet. Derfor behandler vi det som om det skulle vært fredet. Øya vi gravde frem har vi derfor dekket til med duk og lagt pukk over så når man graver her om 200 år og lurer på hva som ble gjort i 2016, vil man finne den opprinnelige øya intakt. Den nye øya blir lagt oppå den gamle, det passer fint siden den jo skal rage litt over resten av landskapet, akkurat slik som den gamle øya gjorde.

Dammen ble gravd ut sommeren 2016. Det ble lagt duk og tettet med leire og etter en regnfull periode høsten 2016 sto dammen halvfull med vann!

Før snøen kom, rakk vi å støpe sålen til det 8-kantede lysthuset som er under bygging. Lars Jacob Vinden-Haug hos NIKU har tegnet lysthuset etter modell av lysthuset på Odals Verk. Det var samme slekten som eide Odals Verk og vi kan regne det som sikkert at byggherren her på Fossesholm kjente dette lysthuset. Et lysthus som var svært moderne også på den tiden lysthuset på Fossesholm ble bygget. På kartet vårt fra 1789 kan man ane et kinapreg på lysthuset slik man ser det på lysthuset på Odals Verk i dag.

Lysthuset bygges innendørs i løpet av vinteren og vil bli flyttet ut på øya i løpet av sommeren 2017.

Vi gleder oss til å kunne ønske velkommen til denne nye lille perlen på Fossesholm og takker Sparebankstiftelsen DNB for gaven.

Storstuen, her er de originale lerretstapetene bevart. Vi gleder oss svært til at også dagligstuen skal få sine originale tapeter tilbake.
Fateburet slik rommet ser ut i dag.

Åpningstider


Åpningstider for sommeren 2021 er ikke fastsatt.
Gruppebesøk kan avtales utenom ordinær åpningstid.

Fossesholm Herregård har mottatt kr 900.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB til rekonstruksjon av dammen og lysthuset på Fossesholm Herregård!

Dette setter vi stor pris på, og gleder oss til å se resultatet.

Faste programposter
sommeren 2021:
Herregårdsomvisning
Nedre Buskerud
Hjemmefrontmuseum
Dukkeutstilling
Dyr på tunet
Brukskunstbutikk
Kafe

Reisetid:
Kongsberg 20 minutter
Drammen 20 minutter
Oslo 50 minutter
Tønsberg 60 minutter
Hønefoss 60 minutter
Fossesholm Herregård ligger sentralt på Østlandet.
En tur hit kan kombineres med mange andre severdigheter.

Besøk oss på Facebook
Fra utgravningen i sommer graver Andre Tømmerås fra Isachsen og arkelolog Inger Karlberg fra Buskerud Fylkeskommune.
Dammen er gravd ut.
Dammen i høst med regnvann.
Lysthuset under bygging Januar 2017.
Lysthuset på Odals Værk som er forbilde for vårt lysthus.

Tapetprosjektet

En stor takk til Sparebankstiftelsen DNB og Sparebanken Øst som støtter prosjektet med henholdsvis kr. 700.000,- og kr. 400.000,-

Dagligstuen

På 1760-tallet fikk dagligstuen, i likhet med de andre rommene i hovedbygningen, håndmalte lerretstapeter. Dette var svært eksklusivt og bare de mest velstående familiene i landet hadde råd til slik luksus.
På midten av 1800-tallet ble mange av disse lerretene overtapetsert med den tids moderne papirtapet. I 1931 ble det gamle lerretstapetet i dagligstuen gjenfunnet i forbindelse med modernisering. Tapetet fra 1700-tallet ble solgt til Drammens museum.
I 2012 åpnet museet opp for muligheten til å føre dem tilbake til Fossesholm. Tilbakeføringen er et omfattende og møysommelig arbeid som krever stor faglig ekspertise. Forberedende arbeider er gjort nå i september. Pga. vinter og lave temperaturer vil det videre arbeidet i dette rommet fortsette til våren.

Fateburet

Fateburet var et rom som på 1700-tallet inneholdt husets serviser. Porselenet var plassert på veggen til utstilling. Her hang bl.a. praktfullt kinesisk porselen slik at besøkende ikke skulle være i tvil om herskapets velstand og rikdom. Også dette rommet har, i årenes løp, vært gjenstand for mange moderniseringer.

Høsten 2012 gjorde NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) en grundig undersøkelse av rommet. De fant 5 lag med papirtapet før de kom ned på lerretet fra 1760.

NIKU har anbefalt å gjenskape rommet slik det fremstod etter første modernisering ca. 1860. Fra denne perioden er alle rommets interiørelementer bevart.
Vi vil nå i oktober starte kopieringen av tapetet som vi har funnet fragmenter av.

Videre trinn i prosjektet blir restaurering av ytterligere to rom, restaurering av flere 1700-talls tapetrester og sortering og systematisering av en stor mengde 1800- og 1900-talls papirtapeter.