Nedre Buskerud Hjemmefrontmuseum

I annen etasje på Steinfjøset er det bygget opp et hjemmefrontmuseum av høy kvalitet. Her får du krigshistorien i Nedre Buskerud tett på livet og møter «Gutta på Skaugen», våre egne helter fra 2. Verdenskrig.

Faste programposter sommeren 2010:
Herregårdsomvisning
Nedre Buskerud Hjemmefrontmuseum
Dukkeutstilling
Dyr på tunet
Brukskunstbutikk
Kafe