1. Billetter / utstilling 2. Toaletter 3. Kafé 4. Verksted / utstilling
5. Hovedinngang / dukker i 2. etg. 6. Vevklubb 7. Butikk 8. Fuglebur 9. Stabbur 10. Låve
11. Hjemmfrontmuseum i 2. etg. 12. Steinfjøset / utstilling 13. Posthuset 14. Dyr