Hovedbygningen
Hovedbygningen er en svalgangsbygning med upanelte tømmervegger fra 1707.
Under Jørgen von Cappelen ble bygningen ombygget og utvidet til 50 meters lengde.
Arkitekturen skulle gjenspeile datidens europeiske slotts- og herregårdsanlegg.

Spesielt hovedfasaden mot elven fikk en praktfull utforming der tømmerkonstruksjonens utstikkende nov og bindekonstruksjoner ble utnyttet dekorativt. De ble kledd inn som mektige pilastre i en rytmisk regelmessighet som gjentas for hvert annet vindu og dermed bidrar til å gi fasaden en rolig og harmonisk karakter.

Les om rommene ved å klikke på tegningen.