Låven

Låven er gjenoppbygget og ble innviet i 1995. Om sommeren vises kunst- og temautstillinger her og i 2.etg. vil det komme en permanent landbruks-utstilling. Det er svært populært å leie låven til bryllup, selskap, kurs og konserter.
Her er det flere lokaler å velge imellom som passer til både små og store arrangement.