Posthuset

Den frittstående tårnpaviljongen – «Posthuset» – ble bygget i 1773 som gårdens vannreservoar.
Den står midt på gårdstunet og skiller borggården fra lade-gården.
Urverket i tårnet er satt i stand og slår igjen hver hele og halve time.