Steinfjøset

Fjøset ble bygget rundt 1785 som vinterfjøs. Det var svært moderne for sin tid og inspirasjonen har antakelig byggherren hentet fra engelske mønsterbruk. I dag er fjøset mye brukt til kunstutstillinger. Det er også svært populært å arrangere bryllup og andre selskap her.

I 2. etasje er det bygget et hjemmefrontmuseum som beskriver krigshistorien i Nedre Buskerud under 2. verdenskrig.