Åpningstider 2021

Åpningstider for sommeren 2021 er ikke fastsatt.
Gruppebesøk kan avtales utenom ordinær åpningstid.

Fossesholm Herregård har mottatt kr 900.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB til rekonstruksjon av dammen og lysthuset på Fossesholm Herregård!

Dette setter vi stor pris på, og gleder oss til å se resultatet.

Faste programposter
sommeren 2021:
Herregårdsomvisning
Nedre Buskerud
Hjemmefrontmuseum
Dukkeutstilling
Dyr på tunet
Brukskunstbutikk
Kafe

Reisetid:
Kongsberg 20 minutter
Drammen 20 minutter
Oslo 50 minutter
Tønsberg 60 minutter
Hønefoss 60 minutter
Fossesholm Herregård ligger sentralt på Østlandet.
En tur hit kan kombineres med mange andre severdigheter.

Besøk oss på Facebook

Program sommeren 2021:

Programmet for sommeren 2021
er ikke fastsatt.